[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


[ 30 / ก.ค. / 2557 ] เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการสอน วิชา เครื่องทำความเย็น รหัสวิชา 2104-2007 ( อ่าน : 2020 ) เจ้าของ ครูเอื้อมพร อ่อนเขต
[ 1 / พ.ค. / 2557 ] เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการสอน วิชา ชีวิตและวัฒนธรรมไทย รหัสวิชา 3000-1301 ( อ่าน : 1196 ) เจ้าของ ครูนันทนา กิจการนนท์
[ 22 / ม.ค. / 2556 ] เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูสันติ คงบุญ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ( อ่าน : 2078 ) เจ้าของ ครูสันติ คงบุญ
[ 8 / พ.ย. / 2555 ] การเผยแพร่ผลงานวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม (2000-1223) ( อ่าน : 3715 ) เจ้าของ ครูฤชุตา เศรษฐีธัญญาหาร
[ 5 / ก.ย. / 2555 ] เอกสารประกอบการสอนวิชา การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3(4) รหัส 3211-2011 ( อ่าน : 2645 ) เจ้าของ ครูอาภาพัน เลขะวัฒนพงษ์
ดูทั้งหมด

ปีการศึกษา 2550
ปีการศึกษา 2551
ปีการศึกษา 2552
ปีการศึกษา 2553
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
- ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
- ข้อมูลครุภัณท์
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครสวรรค์

 


- ช่างยนต์ 
- ช่างกลโรงงาน
- ช่างเชื่อม
- ช่างไฟฟ้า 
- ช่างอิเล็กทรอนิกส์
- ช่างก่อสร้าง
- ช่างโยธา
- ช่างสำรวจ
- ช่างสถาปัตยกรรม
- ช่างเมคคาทรอนิกส์
- ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
- ช่างเทคนิคพื้นฐาน

 


พิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนภาคเรียน ที่ 1/2558
(เฉพาะ ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2)

- พิมพ์ภายในวิทยาลัยฯ 

- พิมพ์จากภายนอกวิทยาลัยฯ  

แบบฟอร์มจะมี 2 แผ่น
แผ่นที่ 1 สำหรับงานทะเบียน
แผ่นที่ 2 สำหรับนักศึกษาเข้าชั้นเรียน

ดูตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขั้นตอน
1.เลือกระดับการศึกษาของนักศึกษา  
2.เลือกกลุ่มการเรียนของนักศึกษา 
3.เลือกพิมพ์หน้าที่ 1 และหน้าที่ 2 ให้ตรงชื่อของนักศึกษา 


 


- บุคลากรประจำแผนกวิชา

-

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การเผยแพร่ผลงานวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม (2000-1223)

เจ้าของผลงาน : ครูฤชุตา เศรษฐีธัญญาหาร
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555
เข้าชม : 3715    จำนวนดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 18 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

- การเผยแพร่ผลงานวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม (2000-1223) โดย ครูฤชุตา  เศรษฐีธัญญาหาร
งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการสอน วิชา เครื่องทำความเย็น รหัสวิชา 2104-2007 30 / ก.ค. / 2557
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูสันติ คงบุญ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 22 / ม.ค. / 2556
      การเผยแพร่ผลงานวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม (2000-1223) 8 / พ.ย. / 2555
      เอกสารประกอบการสอนวิชา การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3(4) รหัส 3211-2011 5 / ก.ย. / 2555
      เอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนแบบเบื้องต้น รหัส 2100-1301 28 / ส.ค. / 2555


  
400 อ.เมือง จ.นครสวรรค์
Tel 056-221390 Fax 056-222213