ข้อแนะนำในการใช้งาน
1) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนทุกภาคเรียน ให้กรอกเฉพาะรหัสนักศึกษาให้ครบ 10 หลักโดยไม่ต้องกรอกภาคเรียน 
2) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนแต่ละภาคเรียน ให้กรอกรหัสนักศึกษา และภาคเรียนให้ตรงตามที่ต้องการตรวจสอบ

รหัสประจำตัวนักเรียน :

  ภาคเรียนที่ต้องการตรวจสอบ :

อัพเดทล่าสุด   พฤศจิกายน 2560
หมายเหตุ  :  โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับแผนกทะเบียนอีกครั้ง


สถิติผู้เข้าใช้งาน  10335