:: Intro Nakhonsawan Technical College ::
Web Mail | Media
ไทย | EN
 
หน้าแรก
แนะนำผู้บริหาร
ประวัติสถานศึกษา
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร FACEBOOK
แผนปฏิบัติการประจำปี
การประกันคุณภาพสถานศึกษา
Self Assessment Report
ศูนย์การเรียนรู้ ปศพพ.
 
:: ระบบบริการข้อมูล online ::
พรบ.คอมพิวเตอร์50
พรบ.คอมพิวเตอร์60(ฉบับที่2)
นโยบายระบบสารสนเทศ
แบบขอเผยแพร่ข้อมูล
แบบขอใช้บริการเครือข่าย
คู่มือการเข้าใช้งานเครือข่าย
ตรวจสอบตำแหน่ง WIFI
ส่งข้อความ(sms)
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน(smis)
ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน
ตรวจสอบรายละเอียดผู้เรียน
พิมพ์แบบฟอร์มใบลงทะเบียน
ตรวจสอบยอดเงินลงทะเบียน
 
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน2561
แจ้งนักเรียนนักศึกษา ปวช.1และปวส.1 เรื่องรับสมุดธนาคาร
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน)
อ่านประกาศทั้งหมด...
แบบประเมินสมรรถนะและแบบฟอร์มพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)
ตัวอย่างปฏิทินการดำเนินงานการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
แบบแจ้งความต้องการโครงการและครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ62
คู่มือ ID Plan สำหรับครู
ประชาสัมพันธ์งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าและงานนิทรรศการ open House แผนกสถาปัตยกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์
NEC TVET Career Center : Nakhonsawan
NEC TVET Career Center : Nakhonsawan
การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   
ขอเเสดงความยินดีกับ นายองครักษ์ ไขเเสง นักศึกษาระดับชั้น ปวช. สาขาก่อสร้าง เเละนายชาติชาย พงษ์พูล นักศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขาโยธา
รางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจตุพร ไข่รัศมีและนายอดิพล พลเยี่ยม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดมารยาทไทย
 
โครงการอบรมความรู้ เครื่องยนต์คอมมอลเรล อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ
โครงการมอบเครื่องกรองน้ำดื่มอาชีวะให้กับโรงเรียน วัด และหน่วยงานต่างๆ
การประชุมเตรียมความพร้อม งานครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง
 
เผยแพร่ผลงาน เอกสารประกอบการสอน วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัส 3105-9004 ของนายปัญญา แป้นแก้ว แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่ผลงาน เอกสารประกอบการสอน วิชา สถาปัตยกรรมไทย รหัส 2108 2113 ของนายสุรศักดิ์ มีลักษณะ แผนกสถาปัตยกรรม
สรุปองค์ความรู้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีวิธีการเรียนรู้ฯ
 

สถิติผู้เข้าใช้งาน  61902