Web Mail | Media
ไทย | EN
 
หน้าแรก
แนะนำผู้บริหาร
ประวัติสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร FACEBOOK
แผนปฏิบัติการประจำปี
การประกันคุณภาพสถานศึกษา
Self Assessment Report
ศูนย์การเรียนรู้ ปศพพ.
 
:: ระบบบริการข้อมูล online ::
สำนักงาน สอศ.
สมัครเข้าศึกษาต่อ
ศูนย์ประสานงานการผลิตฯ
พรบ.คอมพิวเตอร์50
พรบ.คอมพิวเตอร์60(ฉบับที่2)
นโยบายระบบสารสนเทศ
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบขอเผยแพร่ข้อมูล
แบบขอใช้บริการเครือข่าย
คู่มือการเข้าใช้งานเครือข่าย
ตรวจสอบตำแหน่ง WIFI
ส่งข้อความ(sms)
ระบบบริหารจัดการฯ(EDR)
งานครูที่ปรึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน
ตรวจสอบรายละเอียดผู้เรียน
พิมพ์แบบฟอร์มใบลงทะเบียน
ตรวจสอบยอดเงินลงทะเบียน
คู่มือการพิมพ์ใบลงทะเบียน
 
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม2562
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ ดับเบิลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ (4 ประตู)
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน2562
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน)
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์2562
อ่านประกาศทั้งหมด...
ข้อกำหนด กติกาและเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
ดาวน์โหลด แบบ ปม สผ 2562
เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง2561
เอกสาร Logbook Teacher
แบบประเมินสมรรถนะและแบบฟอร์มพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)
อ่านข่าวทั้งหมด...
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วิทยาลัยพบผู้ปกครอง2562
วิทยาลัยพบผู้ปกครอง2562
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
   
ขอเเสดงความยินดีกับ นายองครักษ์ ไขเเสง นักศึกษาระดับชั้น ปวช. สาขาก่อสร้าง เเละนายชาติชาย พงษ์พูล นักศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขาโยธา
รางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจตุพร ไข่รัศมีและนายอดิพล พลเยี่ยม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดมารยาทไทย
 
โครงการอบรมความรู้ เครื่องยนต์คอมมอลเรล อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ
โครงการมอบเครื่องกรองน้ำดื่มอาชีวะให้กับโรงเรียน วัด และหน่วยงานต่างๆ
การประชุมเตรียมความพร้อม งานครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง
 
เผยแพร่ผลงาน เอกสารประกอบการสอน วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัส 3105-9004 ของนายปัญญา แป้นแก้ว แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่ผลงาน เอกสารประกอบการสอน วิชา สถาปัตยกรรมไทย รหัส 2108 2113 ของนายสุรศักดิ์ มีลักษณะ แผนกสถาปัตยกรรม
สรุปองค์ความรู้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีวิธีการเรียนรู้ฯ
 

สถิติผู้เข้าใช้งาน  20249