Web Mail | Media
ไทย | EN
 
หน้าแรก
แนะนำผู้บริหาร
ประวัติสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร FACEBOOK
แผนปฏิบัติการประจำปี
การประกันคุณภาพสถานศึกษา
Self Assessment Report
ศูนย์การเรียนรู้ ปศพพ.
 
:: ระบบบริการข้อมูล online ::
สำนักงาน สอศ.
สมัครเข้าศึกษาต่อ
ศูนย์ประสานงานการผลิตฯ
พรบ.คอมพิวเตอร์50
พรบ.คอมพิวเตอร์60(ฉบับที่2)
นโยบายระบบสารสนเทศ
แบบขอเผยแพร่ข้อมูล
แบบขอใช้บริการเครือข่าย
คู่มือการเข้าใช้งานเครือข่าย
ตรวจสอบตำแหน่ง WIFI
ส่งข้อความ(sms)
ระบบบริหารจัดการฯ(EDR)
งานครูที่ปรึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน
ตรวจสอบรายละเอียดผู้เรียน
พิมพ์แบบฟอร์มใบลงทะเบียน
ตรวจสอบยอดเงินลงทะเบียน
คู่มือการพิมพ์ใบลงทะเบียน
 
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม2562
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) แบบ ดับเบิลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ (4 ประตู)
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน2562
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน)
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม2562
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
อ่านประกาศทั้งหมด...
ข้อกำหนด กติกาและเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
ดาวน์โหลด แบบ ปม สผ 2562
เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง2561
เอกสาร Logbook Teacher
แบบประเมินสมรรถนะและแบบฟอร์มพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)
อ่านข่าวทั้งหมด...
วิทยาลัยพบผู้ปกครอง2562
วิทยาลัยพบผู้ปกครอง2562
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
   
ขอเเสดงความยินดีกับ นายองครักษ์ ไขเเสง นักศึกษาระดับชั้น ปวช. สาขาก่อสร้าง เเละนายชาติชาย พงษ์พูล นักศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขาโยธา
รางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจตุพร ไข่รัศมีและนายอดิพล พลเยี่ยม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดมารยาทไทย
 
โครงการอบรมความรู้ เครื่องยนต์คอมมอลเรล อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ
โครงการมอบเครื่องกรองน้ำดื่มอาชีวะให้กับโรงเรียน วัด และหน่วยงานต่างๆ
การประชุมเตรียมความพร้อม งานครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง
 
เผยแพร่ผลงาน เอกสารประกอบการสอน วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัส 3105-9004 ของนายปัญญา แป้นแก้ว แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่ผลงาน เอกสารประกอบการสอน วิชา สถาปัตยกรรมไทย รหัส 2108 2113 ของนายสุรศักดิ์ มีลักษณะ แผนกสถาปัตยกรรม
สรุปองค์ความรู้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีวิธีการเรียนรู้ฯ
 

สถิติผู้เข้าใช้งาน  06894