Web Mail | Media
ไทย | EN
 
หน้าแรก
แนะนำผู้บริหาร
ประวัติสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร FACEBOOK
แผนปฏิบัติการประจำปี
การประกันคุณภาพสถานศึกษา
Self Assessment Report
ศูนย์การเรียนรู้ ปศพพ.
 
:: ระบบบริการข้อมูล online ::
พรบ.คอมพิวเตอร์50
พรบ.คอมพิวเตอร์60(ฉบับที่2)
นโยบายระบบสารสนเทศ
แบบขอเผยแพร่ข้อมูล
แบบขอใช้บริการเครือข่าย
คู่มือการเข้าใช้งานเครือข่าย
ตรวจสอบตำแหน่ง WIFI
ส่งข้อความ(sms)
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน(smis)
ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน
ตรวจสอบรายละเอียดผู้เรียน
พิมพ์แบบฟอร์มใบลงทะเบียน
ตรวจสอบยอดเงินลงทะเบียน
คู่มือการพิมพ์ใบลงทะเบียน
 
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์2562
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม2562
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
แจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบการลงทะเบียนแบบใหม่
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ กรณีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายละเอียดการสอบ V-NET
อ่านประกาศทั้งหมด...
ดาวน์โหลด แบบ ปม สผ 2562
เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง2561
เอกสาร Logbook Teacher
แบบประเมินสมรรถนะและแบบฟอร์มพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)
ตัวอย่างปฏิทินการดำเนินงานการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
อ่านข่าวทั้งหมด...
Chakri Memorial Day
Chakri Memorial Day
รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่
รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่
กำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
กำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
   
ขอเเสดงความยินดีกับ นายองครักษ์ ไขเเสง นักศึกษาระดับชั้น ปวช. สาขาก่อสร้าง เเละนายชาติชาย พงษ์พูล นักศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขาโยธา
รางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจตุพร ไข่รัศมีและนายอดิพล พลเยี่ยม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดมารยาทไทย
 
โครงการอบรมความรู้ เครื่องยนต์คอมมอลเรล อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ
โครงการมอบเครื่องกรองน้ำดื่มอาชีวะให้กับโรงเรียน วัด และหน่วยงานต่างๆ
การประชุมเตรียมความพร้อม งานครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง
 
เผยแพร่ผลงาน เอกสารประกอบการสอน วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัส 3105-9004 ของนายปัญญา แป้นแก้ว แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่ผลงาน เอกสารประกอบการสอน วิชา สถาปัตยกรรมไทย รหัส 2108 2113 ของนายสุรศักดิ์ มีลักษณะ แผนกสถาปัตยกรรม
สรุปองค์ความรู้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีวิธีการเรียนรู้ฯ
 

สถิติผู้เข้าใช้งาน  78244