:: Intro Nakhonsawan Technical College ::
Web Mail | Media
ไทย | EN
 
หน้าแรก
แนะนำผู้บริหาร
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร FACEBOOK
วิจัยในชั้นเรียน
การประกันคุณภาพสถานศึกษา
Self Assessment Report
 
:: ระบบบริการข้อมูล online ::
ส่งข้อความ(sms)
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน(smis)
ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน
ตรวจสอบรายละเอียดผู้เรียน
ตรวจสอบตำแหน่ง WIFI
พิมพ์แบบฟอร์มใบลงทะเบียน
 
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560
กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ไหว้ครูช่าง มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
กำหนดการโครงการครูที่ปรึกษากับผู้ปกครองและโครงการยกย่องเชิดชูกียรติผู้ปกครองและนักเรียน
ประกาศแจ้งเวลาการเข้าแถว!!
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560
อ่านประกาศทั้งหมด...
ดาวน์โหลดเอกสารควบคุมภายในปีงบประมาณ 2560
แบบแจ้งความต้องการครุภัณฑ์โครงการปีงบประมาณ ๒๕๖๑
แจ้งขั้นตอนการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านระบบ e-Filling ของกรมบัญชีกลาง
อ่านข่าวทั้งหมด...
๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ก่อตั้งมาเป็นปีที่ ๗๙
๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ก่อตั้งมาเป็นปีที่ ๗๙
ตลาดนัดพอเพียง
ตลาดนัดพอเพียง
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา
   
รางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจตุพร ไข่รัศมีและนายอดิพล พลเยี่ยม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดมารยาทไทย
 
โครงการอบรมความรู้ เครื่องยนต์คอมมอลเรล อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ
โครงการมอบเครื่องกรองน้ำดื่มอาชีวะให้กับโรงเรียน วัด และหน่วยงานต่างๆ
การประชุมเตรียมความพร้อม งานครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง
 
สรุปองค์ความรู้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีวิธีการเรียนรู้ฯ
 

สถิติผู้เข้าใช้งาน  32728