Web Mail | Media
ไทย | EN
 
หน้าแรก
แนะนำผู้บริหาร
ประวัติสถานศึกษา
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร FACEBOOK
แผนปฏิบัติการประจำปี
การประกันคุณภาพสถานศึกษา
Self Assessment Report
ศูนย์การเรียนรู้ ปศพพ.
 
:: ระบบบริการข้อมูล online ::
ส่งข้อความ(sms)
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน(smis)
ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน
ตรวจสอบรายละเอียดผู้เรียน
ตรวจสอบตำแหน่ง WIFI
พิมพ์แบบฟอร์มใบลงทะเบียน
ตรวจสอบยอดเงินลงทะเบียน
 
รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561
ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศเกี่ยวกับโครงการทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดตากเเละจังหวัดเชียงใหม่
อ่านประกาศทั้งหมด...
ประชาสัมพันธ์งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าและงานนิทรรศการ open House แผนกสถาปัตยกรรม
ดาวน์โหลดแบบบันทึกรายงานขอซื้อขอจ้าง (ส.3)
ดาวน์โหลดเอกสารควบคุมภายในปีงบประมาณ 2560
อ่านข่าวทั้งหมด...
การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ปกติ)
ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ปกติ)
ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (โควต้า)
ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (โควต้า)
   
ขอเเสดงความยินดีกับ นายองครักษ์ ไขเเสง นักศึกษาระดับชั้น ปวช. สาขาก่อสร้าง เเละนายชาติชาย พงษ์พูล นักศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขาโยธา
รางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจตุพร ไข่รัศมีและนายอดิพล พลเยี่ยม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดมารยาทไทย
 
โครงการอบรมความรู้ เครื่องยนต์คอมมอลเรล อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ
โครงการมอบเครื่องกรองน้ำดื่มอาชีวะให้กับโรงเรียน วัด และหน่วยงานต่างๆ
การประชุมเตรียมความพร้อม งานครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง
 
สรุปองค์ความรู้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีวิธีการเรียนรู้ฯ
 

สถิติผู้เข้าใช้งาน  90764