Web Mail | Media
ไทย | EN
 
หน้าแรก
แนะนำผู้บริหาร
ประวัติสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร FACEBOOK
แผนปฏิบัติการประจำปี
การประกันคุณภาพสถานศึกษา
Self Assessment Report
ศูนย์การเรียนรู้ ปศพพ.
 
:: ระบบบริการข้อมูล online ::
พรบ.คอมพิวเตอร์50
พรบ.คอมพิวเตอร์60(ฉบับที่2)
นโยบายระบบสารสนเทศ
แบบขอเผยแพร่ข้อมูล
แบบขอใช้บริการเครือข่าย
คู่มือการเข้าใช้งานเครือข่าย
ตรวจสอบตำแหน่ง WIFI
ส่งข้อความ(sms)
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน(smis)
ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน
ตรวจสอบรายละเอียดผู้เรียน
พิมพ์แบบฟอร์มใบลงทะเบียน
ตรวจสอบยอดเงินลงทะเบียน
 
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน2561
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม2561
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ(แก้ไขเพิ่มเติม)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561(เครื่องมือประจำตัวผู้เรียน)
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม2561
อ่านประกาศทั้งหมด...
เอกสาร Logbook Teacher
แบบประเมินสมรรถนะและแบบฟอร์มพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)
ตัวอย่างปฏิทินการดำเนินงานการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
แบบแจ้งความต้องการโครงการและครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ62
คู่มือ ID Plan สำหรับครู
อ่านข่าวทั้งหมด...
มุฑิตาจิต 2561
มุฑิตาจิต 2561
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์
NEC TVET Career Center : Nakhonsawan
NEC TVET Career Center : Nakhonsawan
   
ขอเเสดงความยินดีกับ นายองครักษ์ ไขเเสง นักศึกษาระดับชั้น ปวช. สาขาก่อสร้าง เเละนายชาติชาย พงษ์พูล นักศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขาโยธา
รางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจตุพร ไข่รัศมีและนายอดิพล พลเยี่ยม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดมารยาทไทย
 
โครงการอบรมความรู้ เครื่องยนต์คอมมอลเรล อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ
โครงการมอบเครื่องกรองน้ำดื่มอาชีวะให้กับโรงเรียน วัด และหน่วยงานต่างๆ
การประชุมเตรียมความพร้อม งานครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง
 
เผยแพร่ผลงาน เอกสารประกอบการสอน วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัส 3105-9004 ของนายปัญญา แป้นแก้ว แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่ผลงาน เอกสารประกอบการสอน วิชา สถาปัตยกรรมไทย รหัส 2108 2113 ของนายสุรศักดิ์ มีลักษณะ แผนกสถาปัตยกรรม
สรุปองค์ความรู้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีวิธีการเรียนรู้ฯ
 

สถิติผู้เข้าใช้งาน  82666