Web Mail | Media
ไทย | EN
 
หน้าแรก
แนะนำผู้บริหาร
ประวัติสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร FACEBOOK
แผนปฏิบัติการประจำปี
การประกันคุณภาพสถานศึกษา
Self Assessment Report
ศูนย์การเรียนรู้ ปศพพ.
 
:: ระบบบริการข้อมูล online ::
พรบ.คอมพิวเตอร์50
พรบ.คอมพิวเตอร์60(ฉบับที่2)
นโยบายระบบสารสนเทศ
แบบขอเผยแพร่ข้อมูล
แบบขอใช้บริการเครือข่าย
คู่มือการเข้าใช้งานเครือข่าย
ตรวจสอบตำแหน่ง WIFI
ส่งข้อความ(sms)
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน(smis)
ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน
ตรวจสอบรายละเอียดผู้เรียน
พิมพ์แบบฟอร์มใบลงทะเบียน
ตรวจสอบยอดเงินลงทะเบียน
คู่มือการพิมพ์ใบลงทะเบียน
 
 
  ประกาศ กิจกรรม รางวัล เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ข่าวสาร
    | ข่าวและกิจกรรมวิทยาลัย |
ข่าว > ข่าวและกิจกรรมวิทยาลัย
การประชุมเตรียมความพร้อม งานครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง
วันที่ประกาศข่าว อังคาร ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 ผู้ประกาศข่าว admin จำนวนผู้อ่าน 1102 คน

            ดร.แทน โมรารายรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม งานครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครองที่จะมีขึ้นในวันที่ ๑๗ -๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

กลับหน้าเดิม แบ่งบัน
 

สถิติผู้เข้าใช้งาน  92465