Web Mail | Media
ไทย | EN
 
หน้าแรก
แนะนำผู้บริหาร
ประวัติสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร FACEBOOK
แผนปฏิบัติการประจำปี
การประกันคุณภาพสถานศึกษา
Self Assessment Report
ศูนย์การเรียนรู้ ปศพพ.
 
:: ระบบบริการข้อมูล online ::
พรบ.คอมพิวเตอร์50
พรบ.คอมพิวเตอร์60(ฉบับที่2)
นโยบายระบบสารสนเทศ
แบบขอเผยแพร่ข้อมูล
แบบขอใช้บริการเครือข่าย
คู่มือการเข้าใช้งานเครือข่าย
ตรวจสอบตำแหน่ง WIFI
ส่งข้อความ(sms)
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน(smis)
ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน
ตรวจสอบรายละเอียดผู้เรียน
พิมพ์แบบฟอร์มใบลงทะเบียน
ตรวจสอบยอดเงินลงทะเบียน
คู่มือการพิมพ์ใบลงทะเบียน
 
 
  ประกาศ กิจกรรม รางวัล เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ข่าวสาร
    | ผลงาน รางวัล และความภาคภูมิใจ |
ข่าว > ผลงาน รางวัล และความภาคภูมิใจ
รางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
วันที่ประกาศข่าว พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 ผู้ประกาศข่าว admin จำนวนผู้อ่าน 1065 คน

        วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ได้แก่  

รางวัลชนะเลิศ โครงงานเครื่องดัดโค้งเหล็กเส้นแบน
ผู้จัดทำ นายปฏิภาณ ผลไพร นายนิรันดร์ ศรีนาม นายธีร์ เปี่ยมสิน ปวส.1 แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โครงงาน coffee paper
ผู้จัดทำ นางสาวอภิรัตน์ วงษ์จันทร์ นางสาวพุฒษา จูเจริญ นางสาวธนภรณ์ ยังถิน แผนกโยธา โดยมีคณะครูวิชาวิทยาศาสตร์ และครูแผนกเทคนิคอุตสาหกรรม เป็นครูที่ปรึกษา

กลับหน้าเดิม แบ่งบัน
 

สถิติผู้เข้าใช้งาน  92462