:: Intro Nakhonsawan Technical College ::
Web Mail | Media
ไทย | EN
 
หน้าแรก
แนะนำผู้บริหาร
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร FACEBOOK
แผนผัง WiFi
 
ส่งข้อความ(sms)
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน(smis)
ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน
ตรวจสอบรายละเอียดผู้เรียน
พิมพ์แบบฟอร์มใบลงทะเบียน
 
 
  ประกาศ กิจกรรม รางวัล อบรม สัมนา นิทรรศการ ข่าวสาร
    | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายการหนังสือเรียนฟรี
วันที่ประกาศข่าว เสาร์ ที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 ผู้ประกาศข่าว admin จำนวนผู้อ่าน 37 คน

    ดร.ทวีวัฒน์ รื่นรวยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานในการประชุมไตรภาคี ๔ ฝ่าย การพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกรายการหนังสือเรียนฟรี ๑๕ ปี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

กลับหน้าเดิม แบ่งบัน
 

สถิติผู้เข้าใช้งาน  03858