Web Mail | Media
ไทย | EN
 
หน้าแรก
แนะนำผู้บริหาร
ประวัติสถานศึกษา
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร FACEBOOK
แผนปฏิบัติการประจำปี
การประกันคุณภาพสถานศึกษา
Self Assessment Report
 
:: ระบบบริการข้อมูล online ::
ส่งข้อความ(sms)
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน(smis)
ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน
ตรวจสอบรายละเอียดผู้เรียน
ตรวจสอบตำแหน่ง WIFI
พิมพ์แบบฟอร์มใบลงทะเบียน
ตรวจสอบยอดเงินลงทะเบียน
 
 
  ประกาศ กิจกรรม รางวัล เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ข่าวสาร
    | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
วันที่ประกาศข่าว พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 ผู้ประกาศข่าว admin จำนวนผู้อ่าน 391 คน

       นางมาริสา รัตนวราหะรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

กลับหน้าเดิม แบ่งบัน
 

สถิติผู้เข้าใช้งาน  75341