Web Mail | Media
ไทย | EN
 
หน้าแรก
แนะนำผู้บริหาร
ประวัติสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร FACEBOOK
แผนปฏิบัติการประจำปี
การประกันคุณภาพสถานศึกษา
Self Assessment Report
ศูนย์การเรียนรู้ ปศพพ.
 
:: ระบบบริการข้อมูล online ::
พรบ.คอมพิวเตอร์50
พรบ.คอมพิวเตอร์60(ฉบับที่2)
นโยบายระบบสารสนเทศ
แบบขอเผยแพร่ข้อมูล
แบบขอใช้บริการเครือข่าย
คู่มือการเข้าใช้งานเครือข่าย
ตรวจสอบตำแหน่ง WIFI
ส่งข้อความ(sms)
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน(smis)
ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน
ตรวจสอบรายละเอียดผู้เรียน
พิมพ์แบบฟอร์มใบลงทะเบียน
ตรวจสอบยอดเงินลงทะเบียน
 
 
  ประกาศ กิจกรรม รางวัล เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ข่าวสาร
    | ประกาศวิทยาลัย | รายงานและเผยแพร่ข้อมูล |
  ประกาศวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ กรณีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2562  
วันที่ประกาศข่าว พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ผู้ประกาศข่าว admin จำนวนผู้อ่าน 435 คน
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ กรณีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2562
อ่านต่อ
ประกาศรายละเอียดการสอบ V-NET  
วันที่ประกาศข่าว จันทร์ ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ผู้ประกาศข่าว admin จำนวนผู้อ่าน 522 คน
ประกาศรายละเอียดการสอบ V-NET
อ่านต่อ
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม2561  
วันที่ประกาศข่าว จันทร์ ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ผู้ประกาศข่าว admin จำนวนผู้อ่าน 42 คน
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม2561
อ่านต่อ
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน2561  
วันที่ประกาศข่าว จันทร์ ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ผู้ประกาศข่าว admin จำนวนผู้อ่าน 53 คน
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน2561
อ่านต่อ
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม2561  
วันที่ประกาศข่าว พุธ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ผู้ประกาศข่าว admin จำนวนผู้อ่าน 174 คน
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม2561
อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์)  
วันที่ประกาศข่าว พุธ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ผู้ประกาศข่าว admin จำนวนผู้อ่าน 221 คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์)
อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพฯ 2561  
วันที่ประกาศข่าว จันทร์ ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ผู้ประกาศข่าว admin จำนวนผู้อ่าน 317 คน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพฯ 2561
อ่านต่อ
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
วันที่ประกาศข่าว อาทิตย์ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ผู้ประกาศข่าว admin จำนวนผู้อ่าน 271 คน
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  
วันที่ประกาศข่าว จันทร์ ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ผู้ประกาศข่าว admin จำนวนผู้อ่าน 278 คน
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
อ่านต่อ
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน2561  
วันที่ประกาศข่าว จันทร์ ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ผู้ประกาศข่าว admin จำนวนผู้อ่าน 184 คน
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน2561
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 47 ข่าว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>
 

สถิติผู้เข้าใช้งาน  41295