Web Mail | Media
ไทย | EN
 
หน้าแรก
แนะนำผู้บริหาร
ประวัติสถานศึกษา
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร FACEBOOK
แผนปฏิบัติการประจำปี
การประกันคุณภาพสถานศึกษา
Self Assessment Report
 
:: ระบบบริการข้อมูล online ::
ส่งข้อความ(sms)
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน(smis)
ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน
ตรวจสอบรายละเอียดผู้เรียน
ตรวจสอบตำแหน่ง WIFI
พิมพ์แบบฟอร์มใบลงทะเบียน
ตรวจสอบยอดเงินลงทะเบียน
 
 
  ประกาศ กิจกรรม รางวัล เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ข่าวสาร
    | ประกาศวิทยาลัย | รายงานและเผยแพร่ข้อมูล |
ข่าว > ประกาศวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การสร้างชุดควบคุมเพื่อจำลองปัญหาในเครื่องยนต์ สั่งการจากสมาร์ทโฟน”
วันที่ประกาศข่าว พุธ ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 ผู้ประกาศข่าว admin จำนวนผู้อ่าน 41 คน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การสร้างชุดควบคุมเพื่อจำลองปัญหาในเครื่องยนต์ สั่งการจากสมาร์ทโฟน”

ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2561

เวลา 08.30 - 17.00 น.

ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

Dowload

กลับหน้าเดิม แบ่งบัน
 

สถิติผู้เข้าใช้งาน  75300