Web Mail | Media
ไทย | EN
 
หน้าแรก
แนะนำผู้บริหาร
ประวัติสถานศึกษา
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร FACEBOOK
แผนปฏิบัติการประจำปี
การประกันคุณภาพสถานศึกษา
Self Assessment Report
ศูนย์การเรียนรู้ ปศพพ.
 
:: ระบบบริการข้อมูล online ::
พรบ.คอมพิวเตอร์50
พรบ.คอมพิวเตอร์60(ฉบับที่2)
นโยบายระบบสารสนเทศ
แบบขอเผยแพร่ข้อมูล
แบบขอใช้บริการเครือข่าย
คู่มือการเข้าใช้งานเครือข่าย
ตรวจสอบตำแหน่ง WIFI
ส่งข้อความ(sms)
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน(smis)
ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน
ตรวจสอบรายละเอียดผู้เรียน
พิมพ์แบบฟอร์มใบลงทะเบียน
ตรวจสอบยอดเงินลงทะเบียน
 
 
  ประกาศ กิจกรรม รางวัล เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ข่าวสาร
    | ประกาศวิทยาลัย | รายงานและเผยแพร่ข้อมูล |
ข่าว > ประกาศวิทยาลัย
กำหนดการโครงการครูที่ปรึกษากับผู้ปกครองและโครงการยกย่องเชิดชูกียรติผู้ปกครองและนักเรียน
วันที่ประกาศข่าว อาทิตย์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 ผู้ประกาศข่าว admin จำนวนผู้อ่าน 365 คน

         วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้จัดโครงการ ครูที่ปรึกษากับผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.ชั้นปีที่ ๑,๒,๓ และระดับ ปวส.ชั้นปีที่ ๑,๒ ทุกแผนกวิชา และโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ และผลการเรียนดีเด่น
         วันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระดับ ปวช.ชั้นปีที่ ๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น ระดับ ปวช.ชั้นปีที่ ๒,๓ ระหว่างเวลา ๑๒.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
        
อาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระดับ ปวส.ชั้นปีที่ ๑,๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (ยกเว้นนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกงาน สถานประกอบการ) สถานที่ อาคารอเนกประสงค์
       
จึงขอให้เรียนเชิญให้ผู้ปกครองทุกคน มาพบปะกับครูที่ปรึกษา ตามวันเวลาดังกล่าว

กลับหน้าเดิม แบ่งบัน
 

สถิติผู้เข้าใช้งาน  48200