Web Mail | Media
ไทย | EN
 
หน้าแรก
แนะนำผู้บริหาร
ประวัติสถานศึกษา
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร FACEBOOK
แผนปฏิบัติการประจำปี
การประกันคุณภาพสถานศึกษา
Self Assessment Report
 
:: ระบบบริการข้อมูล online ::
ส่งข้อความ(sms)
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน(smis)
ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน
ตรวจสอบรายละเอียดผู้เรียน
ตรวจสอบตำแหน่ง WIFI
พิมพ์แบบฟอร์มใบลงทะเบียน
ตรวจสอบยอดเงินลงทะเบียน
 
ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศเกี่ยวกับโครงการทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดตากเเละจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การสร้างชุดควบคุมเพื่อจำลองปัญหาในเครื่องยนต์ สั่งการจากสมาร์ทโฟน”
โครงการเครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์(เพิ่มเติม 22-12-60)
อ่านประกาศทั้งหมด...
ประชาสัมพันธ์งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าและงานนิทรรศการ open House แผนกสถาปัตยกรรม
ดาวน์โหลดแบบบันทึกรายงานขอซื้อขอจ้าง (ส.3)
ดาวน์โหลดเอกสารควบคุมภายในปีงบประมาณ 2560
อ่านข่าวทั้งหมด...
ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ปกติ)
ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ปกติ)
ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (โควต้า)
ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (โควต้า)
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
   
ขอเเสดงความยินดีกับ นายองครักษ์ ไขเเสง นักศึกษาระดับชั้น ปวช. สาขาก่อสร้าง เเละนายชาติชาย พงษ์พูล นักศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขาโยธา
รางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจตุพร ไข่รัศมีและนายอดิพล พลเยี่ยม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดมารยาทไทย
 
โครงการอบรมความรู้ เครื่องยนต์คอมมอลเรล อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ
โครงการมอบเครื่องกรองน้ำดื่มอาชีวะให้กับโรงเรียน วัด และหน่วยงานต่างๆ
การประชุมเตรียมความพร้อม งานครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง
 
สรุปองค์ความรู้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีวิธีการเรียนรู้ฯ
 

สถิติผู้เข้าใช้งาน  75339