fbpx

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ในการเปิดเรียนภาคเรียนพิเศษตุลาคม/2565 สำหรับรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ระดับ ปวส. 1 (ม.6) และปวส.2(ม.6)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์