fbpx

การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดย นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู

Read more

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ออกหน่วย จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ กับ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

วิทยาลัยเทคนิคนครสวร

Read more

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

การประเมินองค์การมาต

Read more
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์