fbpx

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ในการเปิดเรียนภาคเรียนพิเศษตุลาคม/2565 สำหรับรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ระดับ ปวส. 1 (ม.6) และปวส.2(ม.6)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more

แจ้ง เรื่อง การลงทะเบียนเรียนเสริม-เรียนเพิ่มเติม วันที่ 30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2565

ลงทะเบียนเรียนเสริม-

Read more
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์