fbpx

เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

เอกสารประกอบการอบรมพ

Read more
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์