fbpx

ตารางการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม (20 – 24 กุมภาพันธ์ 65)

Read more

แบบการแข่งขัน และ ข้อกำหนดเพิ่มเติม ทักษะงานไม้ก่อสร้าง  ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

แบบการแข่งขัน และ ข้

Read more

แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียน และสัญญาค้ำประกัน ปีการศึกษา 1/2565 (สำหรับนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา)

แบบฟอร์มลงทะเบียนเรี

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทลบ.) ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควตาพิเศษ)

คลิก >> ตรวจสอ

Read more
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์