fbpx

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (ทำหน้าที่ครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้าและแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ)

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (ทำหน้าที่ครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์)

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ครูพิเศษสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้าและช่างเชื่อมโลหะ)

Read more
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์