fbpx

นางกุสุมา ขันกสิกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา โดย มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย The Set Foundation เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมวิษณุสรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

  นางกุสุมา ขัน

Read more

คณะครู บุคลาการทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคบริจาคโลหิต ให้กับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๘ จังหวัดนครสวรรค์ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

     

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าแผนกและครูผู้ควบคุมทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ที่จะเดินทางไปแข่งขันในระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง

    

Read more
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์