fbpx

การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดย นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” โดยสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ อาสาสมัคร จิตอาสา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง โดยกิจกรรมได้มีการปรับปรุง แก้ไขด้านกายภาพบริเวณถนนหน้าวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ , การให้ความรู้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่องกฎหมายจราจรและการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน , การร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารแผ่นพับ ให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง บริเวณทางข้าม ได้แก่ มาตรการด้านกฎหมาย มาตรการด้านถนน และมาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยนำร่องในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ และร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารแผ่นพับให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
จังหวัดนครสวรรค์ ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาความปลอดภัยบริเวณทางข้าม ที่จำเป็นต้องสร้างความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ประกอบกับมติคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ให้เร่งดำเนินการปรับปรุง แก้ไขด้านกายภาพของถนน รวมทั้งตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไขเครื่องหมายจราจรให้มีความชัดเจน บริเวณทางข้าม ทางร่วมทางแยก และจุดคับขันต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย ควบคู่กับการสร้างการรับรู้ และความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึก และตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับขี่ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมวิษณุสรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์