fbpx

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน จัดการประชุม อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

 

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)

คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน จัดการประชุม อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ท่านถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมฯ และได้รับเกียรติจาก ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาและความร่วมมือ (กรอ.อศ.) วิชาชีพระยะสั้นและการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี พร้อมด้วย ผู้แทนสถานประกอบการ ผู้แทนสำนักความร่วมมือ คณะผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ จากสถานศึกษาในกลุ่ม กรอ.อศ. เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มอบเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ (Cutting Tools) เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้กับสถานศึกษาในกลุ่ม อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ให้กับ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โดยมี นางกุสุมา ขันกสิกรรม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นผู้รับมอบ

 

ที่มา :   งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์