fbpx

แผนกวิชาช่างสำรวจ

ลำดับ บุคลากรแผนกวิชาช่างสำรวจ    
1 นายกิติวัจน์  พร้อมเพรียงชัย ข้าราชการครู คศ.3
2 นางอุบลพันธ์  พร้อมเพรียงชัย ข้าราชการครู คศ.3
3 นางรัตนา  อินทร์เพ็ญ ข้าราชการครู คศ.1

ครูพิเศษสอน
1 นายสุพัฒน์ เกษรัตน์
2 นายจักรกฤษณ์ พงค์ดา
3 นางสาวพรมพร พรหมเมตตา
4 นายกติกา ไชยศิริ

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์