fbpx

กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
นายปรีชา โพธิ์เกิด รองผู้อำนวยการฝ่ายเเผนงานเเละความร่วมมือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ทำรายงานผลการประเมินตนเอง ( SAR ) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ด้วยรักและศรัทธาน้อมวันทา " มุทิตาจิต " ครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จัดโครงการเยาวชนรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมเดินขบวน โดยโครงการที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เยาวชน รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดได้ง่าย จึงมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความตระหนักและปลุกจิตสำนึกให้เยาวชน คิดดี ทำดี ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓
งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม หัวหน้าแผนกฯ หัวหน้างานฯ ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

วิทยาลัยเทคนิค นครสวรรค์
งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
นายสาคร ศิริวัฒนาโรจน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมเสนอรายชื่อประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

วิทยาลัยเทคนิค นครสวรรค์
งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ Fix It Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ พื้นที่ชุมชน อบต. เขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ และ ๑๙ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓

วิทยาลัยเทคนิค นครสวรรค์

ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

บริการระบบสารสนเทศออนไลน์

ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

ศธ.02 ออนไลน์

พิมพ์แบบฟอร์มใบลงทะเบียน

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา

ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอกนิกส์

ระบบห้องสมุดดิจิทัล

บริการเอกสารและคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)

SAR2559

SAR2560

SAR2561

SAR2562

SAR

SAR2563

SAR

SAR2564

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

Link >> หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าใช้งาน

032516
Users Today : 64
Users Yesterday : 80
This Month : 1988
This Year : 32516
Total Users : 32516
Views Today : 106
Total views : 93216
Who's Online : 1
Your IP Address : 34.200.236.68
Server Time : 2020-09-26
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์