fbpx

ติดต่อเรา

เลขที่ 400 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถีตำบลนครสวรรค์ตก

อำเภอเมือง จังหวัด นครสวรรค์ 60000

โทร 056-221-390 โทรสาร 056-222-213

nkstec@hotmail.com

 

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์