วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

 

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔

::เข้าสู่เว็บไซด์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์::

พิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2558

 

ปวช.1 วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558  เวลา 8.00 - 12.00

ปวช.2-3  วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558  เวลา 12.30 - 17.00

ปวส.1-2  วันอาทิตย์ ที่ 27 ธันวาคม 2558  เวลา 8.00 - 12.00

 

ข่าวประชาสัมพันธ์