วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
 

ติดตามรายละเอียดงานศิษย์เก่าแผนกเทคนิคอุตสาหกรรมที่นี่


สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔

::เข้าสู่เว็บไซด์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์::


ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(ทำหน้าที่ครูสอนพิเศษ) เพิ่มเติม

พิมพ์แบบฟอร์มใบลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และออสซิลโลสโคป (แก้ไขเพิ่มเติม)

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน 59 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(ทำหน้าที่ครูสอนพิเศษ)

ประกาศขายพัสดุชำรุดเลื่อมสภาพ 59

แบบสรุปโครงการ 59

แบบฟอร์มบันทึกหลังสอน

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์มครุภัณฑ์และโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560

ข้อกำหนดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  2559


 

ข่าวประชาสัมพันธ์