วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
 


วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔

::เข้าสู่เว็บไซด์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์::


ดาวน์โหลดไฟล์ :: ข้อมูลและเอกสาร งานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ::

:: สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 25 ::


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) 

ระดับ ปวช. / ปวส. / ปวส.ม.6 /ปวส.ทวิภาคี
  

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์