วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

 

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔

::เข้าสู่เว็บไซด์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์::

พิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2558

เชิญชวนศิษย์เก่าช่างกลโรงงานทุกท่านร่วมงานคืนสู่เหย้า
ตอน เฟืองคืนถิ่น
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 17.00 น.
สอบถามรายละเอียดได้ที่
นายจิณณวัตร สุทธิเดช ( หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ) โทร. 086-7349976
เบอร์โทรศัพท์แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 086-3663398
Facebook แผนกวิชาช่างกลโรงงาน :https://www.facebook.com/nkstec.machineshop?ref=hl

 

ชมรมศิษย์เก่าช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ขอเชิญร่วมงาน 60 ปีสามัคคีช่างยนต์
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00 น.
สอบถามรายละเอียดได้ที่
นายไพรัช อินทุรัตน์( หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ )โทร.081-972-4606
นายสุเมธ เฉลิมพันธ์ โทร 081-971-6597
นายชำนาญ แก้วจงประสิทธิ์ โทร 088-280-5070
นายสถาปนิก คุ้มสะอาด โทร 082-877-6343
นายณัฐพงศ์ ย่งไทย โทร 091-026-4902

 
ข่าวประชาสัมพันธ์