ปรัชญาวิทยาลัย : จริยธรรมดี การศึกษาเด่น เน้นคุณภาพ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) ปีการศึกษา 2567 (รอบปกติ)

จำนวนคนอ่าน : 615