ปรัชญาวิทยาลัย : จริยธรรมดี การศึกษาเด่น เน้นคุณภาพ

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

400 ถ.สวรรค์วิถี ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056 221 390