ปรัชญาวิทยาลัย : จริยธรรมดี การศึกษาเด่น เน้นคุณภาพ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ประกาศวิทยาลัย
Suriya Kam-Udom

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ประกาศวิทยาลัย
Suriya Kam-Udom

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน)    

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ประกาศวิทยาลัย
Suriya Kam-Udom

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้แจ้งความประสงค์ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา(จัดหาครูอัตราจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้แจ้งความประสงค์ขอส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา(จัดหาครูอัตราจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ประกาศวิทยาลัย
Suriya Kam-Udom

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน)

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ประกาศวิทยาลัย
Suriya Kam-Udom

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำวิจัยพัฒนาการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนตามเกณฑ์ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ว9) และการสมรรถนะทางวิชาการของผู้บริหารอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ว10)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำวิจัยพัฒนาการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนตามเกณฑ์ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ว9) และการสมรรถนะทางวิชาการของผู้บริหารอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ว10)

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ประกาศวิทยาลัย
Suriya Kam-Udom

แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนเสริม เรียนเพิ่มเติมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนเสริม เรียนเพิ่มเติมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นักศึกษา รกัสประจำตัว 622xxxxxxx นักศึกษา รกัสประจำตัว 632xxxxxxx นักศึกษา รกัสประจำตัว 642xxxxxxx นักศึกษา รกัสประจำตัว 652xxxxxxx นักศึกษา รกัสประจำตัว 662xxxxxxx นักศึกษา รกัสประจำตัว 633xxxxxxx นักศึกษา รกัสประจำตัว 653xxxxxxx นักศึกษา รกัสประจำตัว 663xxxxxxx คลิก>>พิมพ์แบบฟอร์มลงเบียน

รายละเอียดเพิ่มเติม »