ปรัชญาวิทยาลัย : จริยธรรมดี การศึกษาเด่น เน้นคุณภาพ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ประกาศวิทยาลัย
Suriya Kam-Udom

รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ประกาศวิทยาลัย
Suriya Kam-Udom

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบความรู้ความถนัดทางด้านวิชาชีพ)

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ประกาศวิทยาลัย
Suriya Kam-Udom

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบความรู้ความถนัดทางด้านวิชาชีพ)

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ประกาศวิทยาลัย
Suriya Kam-Udom

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ) ประจำปีการศึกษา 2567 รอบความรู้ความถนัดทางด้านวิชาชีพ

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ประกาศวิทยาลัย
Suriya Kam-Udom

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

  ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบความรู้ความถนัดทางด้านวิชาชีพ) คลิ๊ก>>>เพื่อเข้าระบบรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ประกาศวิทยาลัย
Suriya Kam-Udom

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตรวจสอบยอดเงินลงทะเบียนเรียน หลักฐานประกอบการมอบตัว นักเรียนนักศึกษา (สัญญาค้ำประกัน) QR-CODE สัญญาค้ำประกัน  

รายละเอียดเพิ่มเติม »