ปรัชญาวิทยาลัย : จริยธรรมดี การศึกษาเด่น เน้นคุณภาพ

หลักสูตรเสริมทักษะเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน

โดย นายเปรม  เพ็งยอด  ตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ

PDF หลักสูตร

 

จำนวนคนอ่าน : 51