ปรัชญาวิทยาลัย : จริยธรรมดี การศึกษาเด่น เน้นคุณภาพ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง กำหนด เวลา การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

1. ระดับ ปวส.1 (ม.6)  ทุกสาขาวิชา

2. ระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า

คลิก >>เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียน

จำนวนคนอ่าน : 380