ปรัชญาวิทยาลัย : จริยธรรมดี การศึกษาเด่น เน้นคุณภาพ

ข่าวการรับสมัครงาน
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน)

28/09/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2566 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

25/09/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างโยธา)

29/09/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)​

29/09/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างโยธา)​

06/10/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน (แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้า)​

05/10/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์)​

06/10/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างโยธา)​

06/10/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และแผนกวิชาช่างโยธา)​

10/10/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้า)​

11/10/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้า)​

12/10/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มสาขาวิชายานยนต์สมัยใหม่​

03/11/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

11/11/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ ในการคัดสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ

11/11/2566