ปรัชญาวิทยาลัย : จริยธรรมดี การศึกษาเด่น เน้นคุณภาพ

Previous slide
Next slide

บริการออนไลน์

ข่าวสาร วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

6/12/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ ในการคัดสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ

21/11/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

11/11/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มสาขาวิชายานยนต์สมัยใหม่​

03/11/2566

ข่าว ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

"10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ"พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรก อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เพื่อเป็นหลักในการปกครองประเทศแก่ประชาชนชาวไทย"ความหมายของรัฐธรรมนูญ" รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายว่าด้วยระเบียบการปกครองประเทศ ตรงกับ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย ... See MoreSee Less
View on Facebook
ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษา จังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ในวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ... See MoreSee Less
View on Facebook
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นวิทยากรหลักสูตรการสร้างประติมากรรมหุ่นโคมไฟ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ให้กับกลุ่มชุมชนดงแม่นางเมือง อ.บรรตพตพิสัยจ.นครสวรรค์ ... See MoreSee Less
View on Facebook
ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการรับมอบวัสดุฝึกสำหรับการเรียนการสอน จาก บริษัท ทีเอ็นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งมอบวัสดุฝึกฯ ให้แก่ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ... See MoreSee Less
View on Facebook