ปรัชญาวิทยาลัย : จริยธรรมดี การศึกษาเด่น เน้นคุณภาพ

Previous slide
Next slide

ข่าวสาร วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ประกาศวิทยาลัย
Suriya Kam-Udom

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำวิจัยพัฒนาการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนตามเกณฑ์ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ว9) และการสมรรถนะทางวิชาการของผู้บริหารอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ว10)

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำวิจัยพัฒนาการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนตามเกณฑ์ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ว9) และการสมรรถนะทางวิชาการของผู้บริหารอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ว10)

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ประกาศวิทยาลัย
Suriya Kam-Udom

แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนเสริม เรียนเพิ่มเติมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนเสริม เรียนเพิ่มเติมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 นักศึกษา รกัสประจำตัว 622xxxxxxx นักศึกษา รกัสประจำตัว 632xxxxxxx นักศึกษา รกัสประจำตัว 642xxxxxxx นักศึกษา รกัสประจำตัว 652xxxxxxx นักศึกษา รกัสประจำตัว 662xxxxxxx นักศึกษา รกัสประจำตัว 633xxxxxxx นักศึกษา รกัสประจำตัว 653xxxxxxx นักศึกษา รกัสประจำตัว 663xxxxxxx คลิก>>พิมพ์แบบฟอร์มลงเบียน

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ประกาศวิทยาลัย
Suriya Kam-Udom

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน)

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
Suriya Kam-Udom

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
Suriya Kam-Udom

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำอาคารหลังคาคุมลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำอาคารหลังคาคุมลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ประกาศวิทยาลัย
Suriya Kam-Udom

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน)

รายละเอียดเพิ่มเติม »
เผยแพร่ข่าวสาร/ผลงานวิชาการ
Suriya Kam-Udom

หลักสูตรเสริมทักษะเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน

หลักสูตรเสริมทักษะเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน โดย นายเปรม  เพ็งยอด  ตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ  

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
Suriya Kam-Udom

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
Suriya Kam-Udom

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำอาคารหลังคาคุมลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำอาคารหลังคาคุมลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวิทยาลัย

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ครูพิสุทธิศักดิ์ กล่อมนาค ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วย นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จำนวน 23 คน ที่เข้าร่วมโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคกว่างสี มลฑลกว่างสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ใช้เวลาในช่วงวันหยุดหลังจากการฝึกประสบการณ์ ได้ศึกษาศิลปะ สังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนจีน เพื่อเป็นการเรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมจีน โดยผ่านกิจกรรมลงมือทำจริง เห็นจริง และเข้าใจได้จริง นับได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์โดยแท้จริง ... See MoreSee Less

ครูพิสุทธิศักดิ์ กล่อมนาค ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วย นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จำนวน 23 คน ที่เข้าร่วมโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคกว่างสี มลฑลกว่างสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ใช้เวลาในช่วงวันหยุดหลังจากการฝึกประสบการณ์ ได้ศึกษาศิลปะ สังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนจีน เพื่อเป็นการเรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมจีน โดยผ่านกิจกรรมลงมือทำจริง เห็นจริง และเข้าใจได้จริง นับได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์โดยแท้จริงImage attachmentImage attachment+Image attachment

วันที่ ๓ ของโครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน ปี ๒๕๖๗
ดำเนินงานโดย วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และธนาคารออมสินภาค ๖
ณ ชุมชนบ้านปางสุด ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์
ในระหว่าง วันที่ ๘-๙ , ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

รูปภาพเพิ่มเติม drive.google.com/drive/folders/17PiTN06vpDA7UzX5iDVkGaW2EYmRI2D6?usp=sharing
... See MoreSee Less

วันที่ ๓ ของโครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน ปี ๒๕๖๗
ดำเนินงานโดย วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และธนาคารออมสินภาค ๖
ณ ชุมชนบ้านปางสุด ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์
ในระหว่าง วันที่ ๘-๙ , ๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/17PiTN06vpDA7UzX5iDVkGaW2EYmRI2D6?usp=sharingImage attachmentImage attachment+Image attachment

... See MoreSee Less

📣📣 OR มีโครงการดี ๆ ภายใต้ แยก แลก ยิ้ม School Camp มาฝากทุกคนในปีนี้กันครับ‼️

กับโครงการที่ชื่อว่า “Green Innovation Contest”

ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษารุ่นใหม่ไฟแรงจากทั่วประเทศ ที่ตระหนักถึงปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อม และอยากเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งจะเป็นรากฐานที่สำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี

ภายใต้หัวข้อการประกวด “นวัตกรรมสีเขียวเพื่อโลกที่ยั่งยืน” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2 แสนบาท 👍👏🤩

โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 รอบ
📍รอบที่ 1: คัดเลือกผ่านแบบฟอร์มข้อเสนอผลงานและคลิปวีดิโอแนะนำผลงาน (จำนวน 30 ทีม)
📍รอบที่ 2: คัดเลือกผ่านการนำเสนอแบบออนไลน์ (จำนวน 15 ทีมสุดท้าย)
📍รอบที่ 3: แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (ณ อาคารเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กรุงเทพมหานคร)

เข้าร่วมการแข่งขันกับ OR เพียงตอบคำถามผ่านแบบฟอร์มเสนอผลงาน อาทิเช่น
📍ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น ๆ
📍นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์นั้น เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะอย่างไร
📍คลิปวีดิโอนำเสนอนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ของท่านความยาวไม่เกิน 5 นาที

คัดเลือกรอบแรก เพียง 30 ทีมเท่านั้น❗️
(1 ทีม ประกอบด้วยสมาชิกไม่เกิน 4 ท่าน)
เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
สมัครฟรี❗️และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมตลอดโครงการ 🎉🎉

ผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่ ➡️ shorturl.at/quzVW

และเมื่อพร้อมแล้ว สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน Google Form ได้ที่ ➡️ forms.gle/nfeTHdC11JhWDQFx7

☎️ สอบถามเพิ่มเติม
โทร: 064-997-8836
Facebook: แยก แลก ยิ้ม School Camp

#GreenInnovationContest #นวัตกรรมสีเขียวเพื่อโลกที่ยั่งยืน #แยกแลกยิ้ม
... See MoreSee Less

นายดำเนิน สุขขี ครูแผนกวิชาช่างยนต์
พร้อมด้วย นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
เข้าร่วมโครงการอบรม EV (Shenzhen Polytechinc)
จัดงานอบรมและกิจกรรมแลกเปลี่ยนสำหรับ วิทยากร
อาจารย์และครูผู้สอนสาขารถยนต์พลังงานใหม่
ระหว่างสถาบันการศึกษาจีน และ ไทย
ณ แผนกวิชาช่างยน์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
... See MoreSee Less

นายดำเนิน สุขขี ครูแผนกวิชาช่างยนต์ 
พร้อมด้วย นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
เข้าร่วมโครงการอบรม EV (Shenzhen Polytechinc)
จัดงานอบรมและกิจกรรมแลกเปลี่ยนสำหรับ วิทยากร
อาจารย์และครูผู้สอนสาขารถยนต์พลังงานใหม่
ระหว่างสถาบันการศึกษาจีน และ ไทย
ณ แผนกวิชาช่างยน์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗Image attachmentImage attachment+6Image attachment

" กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง " ประจำวันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
-- นายดิฐติพงษ์ หมวกยอด ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
- แนะ มารยาทในการใช้โทรศัพท์ ในเวลาเรียนไม่ควรเปิดเสียงโทรศัพท์
ไม่ควรคุยโทรศัพท์เสียงดัง และใช้คำหยาบในพื้นที่สาธารณะ
-- นางาสาววราริณี มิ่งภู ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
- แนะ การมีสุขภาพที่ดี ๑. ต้องเลือกทานอาหาร ให้ครบถ้วน 5 หมู่
๒. ต้องรู้จักออกกำลังกายง่ายๆ ด้วยการใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์
๓. ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง เพื่อควบคุมอารมณ์ที่รุนแรงให้ลดลง
-- นายมนตรี สุขรื่น หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
- แนะ การมีกาลเทศะเป็นสิ่งที่สำคัญ กาลเทศะคือความเหมาะสม ที่เราควรกระทำกับสถานที่นั้นๆ
และเหตุการณ์นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเเต่งกาย กิริยามารยาท คำพูดต่าง ๆ
- กล่าวชื่นชมนักเรียน นักศึกษา ที่มีความรับผิดชอบร่วมกิจกรรมเข้าแถวในตอนเช้า สม่ำเสมอ และตรงต่อเวลา
ขอให้ทำแบบนี้จนเป็นนิสัย เพราะจะมีผลเมื่อตอนออกฝึกงาน และตอนทำงาน
- กล่าวชื่นชมนักเรียน นักศึกษา ที่รู้จักหารายได้พิเศษหลังเลิกเรียน ขอให้แบ่งเวลาเรียน และเวลาทำงานให้ดี
ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
... See MoreSee Less

 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง  ประจำวันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
-- นายดิฐติพงษ์ หมวกยอด ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
- แนะ มารยาทในการใช้โทรศัพท์ ในเวลาเรียนไม่ควรเปิดเสียงโทรศัพท์
ไม่ควรคุยโทรศัพท์เสียงดัง และใช้คำหยาบในพื้นที่สาธารณะ
-- นางาสาววราริณี มิ่งภู ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
- แนะ การมีสุขภาพที่ดี ๑. ต้องเลือกทานอาหาร ให้ครบถ้วน 5 หมู่
๒. ต้องรู้จักออกกำลังกายง่ายๆ ด้วยการใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ 
๓. ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง  เพื่อควบคุมอารมณ์ที่รุนแรงให้ลดลง
-- นายมนตรี สุขรื่น หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
- แนะ การมีกาลเทศะเป็นสิ่งที่สำคัญ กาลเทศะคือความเหมาะสม ที่เราควรกระทำกับสถานที่นั้นๆ
และเหตุการณ์นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเเต่งกาย กิริยามารยาท คำพูดต่าง ๆ 
- กล่าวชื่นชมนักเรียน นักศึกษา ที่มีความรับผิดชอบร่วมกิจกรรมเข้าแถวในตอนเช้า สม่ำเสมอ และตรงต่อเวลา
ขอให้ทำแบบนี้จนเป็นนิสัย เพราะจะมีผลเมื่อตอนออกฝึกงาน และตอนทำงาน
- กล่าวชื่นชมนักเรียน นักศึกษา ที่รู้จักหารายได้พิเศษหลังเลิกเรียน ขอให้แบ่งเวลาเรียน และเวลาทำงานให้ดี
ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗Image attachmentImage attachment+Image attachment
อ่านเพิ่มเติม >>

บริการออนไลน์
E-Service

Congratulations
รางวัลแห่งความสำเร็จ

Congratulations
บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

วีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

รายการวีดิทัศน์

3 Videos