ปรัชญาวิทยาลัย : จริยธรรมดี การศึกษาเด่น เน้นคุณภาพ

Previous slide
Next slide

ข่าวสาร วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ประกาศวิทยาลัย
Suriya Kam-Udom

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน)

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
Suriya Kam-Udom

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
Suriya Kam-Udom

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำอาคารหลังคาคุมลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำอาคารหลังคาคุมลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ประกาศวิทยาลัย
Suriya Kam-Udom

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน)

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ประกาศวิทยาลัย
Suriya Kam-Udom

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผลสอบการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการ ปฏิบัติหน้าที่งานบริหารทั่วไป)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผลสอบการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการ ปฏิบัติหน้าที่งานบริหารทั่วไป)

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ประกาศวิทยาลัย
Suriya Kam-Udom

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผลสอบการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการ ปฏิบัติหน้าที่งานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผลสอบการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการ ปฏิบัติหน้าที่งานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์)

รายละเอียดเพิ่มเติม »
เผยแพร่ข่าวสาร/ผลงานวิชาการ
Suriya Kam-Udom

หลักสูตรเสริมทักษะเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน

หลักสูตรเสริมทักษะเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน โดย นายเปรม  เพ็งยอด  ตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ  

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
Suriya Kam-Udom

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
Suriya Kam-Udom

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำอาคารหลังคาคุมลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำอาคารหลังคาคุมลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวิทยาลัย

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

นางชุมพร เลิศนอก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
เป็นประธานในการประชุมข้อราชการที่จะปรึกษาหารือ
เรื่องการจัดกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
... See MoreSee Less

นางชุมพร เลิศนอก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
เป็นประธานในการประชุมข้อราชการที่จะปรึกษาหารือ 
เรื่องการจัดกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ 
ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์Image attachmentImage attachment+Image attachment

ขอความร่วมมือนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.
ร่วมตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา และการขับเคลื่อน 8 Agenda ภายใต้นโยบายการศึกษา
“เรียนดี มีความสุข” ตั้งแต่ วันนี้ - 2 มิถุนายน 2567
... See MoreSee Less

ขอความร่วมมือนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. 
ร่วมตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา และการขับเคลื่อน 8 Agenda ภายใต้นโยบายการศึกษา 
“เรียนดี มีความสุข” ตั้งแต่ วันนี้ - 2 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
จัดการสอบความเหมาะสมกัตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน
ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
... See MoreSee Less

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
จัดการสอบความเหมาะสมกัตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราว  ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน
ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์Image attachmentImage attachment+Image attachment

🪧 ประกาศแจ้งนักศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยฯประกาศผลการเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566🪧 ประกาศแจ้งนักศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยฯประกาศผลการเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566 แล้วนะคะ

- เว็ปไซค์ ศธ.02
std2018.vec.go.th/web/

* นักศึกษาเข้าตรวจสอบผลการเรียนด้วยนะคะ หากผลการเรียนผิดพลาดให้รีบดำเนินการติดต่อครูผู้สอนโดยด่วนค่ะ
... See MoreSee Less

🪧  ประกาศแจ้งนักศึกษา ระดับปริญญาตรี   วิทยาลัยฯประกาศผลการเรียนภาคเรียนฤดูร้อน  ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จัดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน
ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
... See MoreSee Less

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จัดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ทำหน้าที่ครูพิเศษสอน
ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์Image attachmentImage attachment+Image attachment

" กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง " ประจำวันพุธ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
-- นายประดิษฐ ทองด้วง ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
และหัวหน้างาน งานปกครอง พบปะพูดคุยกับ นักเรียน นักศึกษา
- ประชาสัมพันธ์ งานปกครองจะทำแบบสำรวจเรื่องการใช้ยานพาหนะและการเดินทาง เพื่อนำมาปรับปรุงลานจอดรถ
- แนะ เรื่องการแต่งกาย ควรแต่งกายให้ถูกระเบียบ และขอความร่วมมือตอนเดินเข้าวิทยาลัย เสื้อคลุมแขนยาว
ควรถอดไว้ที่รถ ใส่กระเป๋า หรือเดินถือเข้ามา ไม่ให้ใส่คลุมเข้ามาในวิทยาลัย เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามา
- แนะ เรื่องการมีสัมมาคาราวะ ต่อบุคคลอื่นอย่างสุภาพและอ่อนน้อม เป็นเรื่องที่ดี
-- นายธนวัฒน์ วันชุลี หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พบปะพูดคุยกับ นักเรียน นักศึกษา
- ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจยื่นกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
สำหรับผู้กู้รายเก่า ให้เข้าระบบไปทำแบบยืนยันการเบิกได้เลย แต่สำหรับผู้กู้รายใหม่ ให้มาติดต่อที่ห้องงานแนะแนว
-- นายมนตรี สุขรื่น หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา พบปะพูดคุยกับ นักเรียน นักศึกษา
- แนะนำ นักศึกษาฝึกสอน แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ให้นักเรียน นักศึกษาได้ทำความรู้จัก
ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
... See MoreSee Less

 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง  ประจำวันพุธ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
-- นายประดิษฐ ทองด้วง ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
และหัวหน้างาน งานปกครอง พบปะพูดคุยกับ นักเรียน นักศึกษา
- ประชาสัมพันธ์ งานปกครองจะทำแบบสำรวจเรื่องการใช้ยานพาหนะและการเดินทาง เพื่อนำมาปรับปรุงลานจอดรถ
- แนะ เรื่องการแต่งกาย ควรแต่งกายให้ถูกระเบียบ และขอความร่วมมือตอนเดินเข้าวิทยาลัย เสื้อคลุมแขนยาว
ควรถอดไว้ที่รถ ใส่กระเป๋า หรือเดินถือเข้ามา ไม่ให้ใส่คลุมเข้ามาในวิทยาลัย เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามา
- แนะ เรื่องการมีสัมมาคาราวะ ต่อบุคคลอื่นอย่างสุภาพและอ่อนน้อม เป็นเรื่องที่ดี
-- นายธนวัฒน์ วันชุลี หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พบปะพูดคุยกับ นักเรียน นักศึกษา
- ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจยื่นกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
สำหรับผู้กู้รายเก่า ให้เข้าระบบไปทำแบบยืนยันการเบิกได้เลย แต่สำหรับผู้กู้รายใหม่ ให้มาติดต่อที่ห้องงานแนะแนว
-- นายมนตรี สุขรื่น หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา พบปะพูดคุยกับ นักเรียน นักศึกษา
- แนะนำ นักศึกษาฝึกสอน แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ให้นักเรียน นักศึกษาได้ทำความรู้จัก
ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗Image attachmentImage attachment+Image attachment
อ่านเพิ่มเติม >>

บริการออนไลน์
E-Service

Congratulations
รางวัลแห่งความสำเร็จ

Congratulations
บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

วีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

รายการวีดิทัศน์

3 Videos