ปรัชญาวิทยาลัย : จริยธรรมดี การศึกษาเด่น เน้นคุณภาพ

Previous slide
Next slide

ข่าวสาร วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ประกาศวิทยาลัย
Suriya Kam-Udom

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง กำหนด เวลา การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง กำหนด เวลา การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 1. ระดับ ปวส.1 (ม.6)  ทุกสาขาวิชา 2. ระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า คลิก >>เพื่อพิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียน

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ประกาศวิทยาลัย
Suriya Kam-Udom

แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนฤดูร้อน/2566

แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนฤดูร้อน/2566 กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน/2566 1.  พิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน/2566 2.  ชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย วันที่ 4 – 8 มีนาคม 2567 3.  รหัสขึ้นต้นด้วย 662 , 652 จะสามารถพิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนในวันที่ 5 มีนาคม 2567 คลิก >> เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   รหัส  632xxxxxxx รหัส  633xxxxxxx รหัส  642xxxxxxx รหัส  653xxxxxxx รหัส  663xxxxxxx  

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ประกาศวิทยาลัย
Suriya Kam-Udom

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) ปีการศึกษา 2567 (รอบปกติ)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีบัณฑิตหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) ปีการศึกษา 2567 (รอบปกติ)

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ประกาศวิทยาลัย
Suriya Kam-Udom

รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ประกาศวิทยาลัย
Suriya Kam-Udom

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบความรู้ความถนัดทางด้านวิชาชีพ)

รายละเอียดเพิ่มเติม »
ประกาศวิทยาลัย
Suriya Kam-Udom

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบความรู้ความถนัดทางด้านวิชาชีพ)

รายละเอียดเพิ่มเติม »
เผยแพร่ข่าวสาร/ผลงานวิชาการ
Suriya Kam-Udom

หลักสูตรเสริมทักษะเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน

หลักสูตรเสริมทักษะเพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน โดย นายเปรม  เพ็งยอด  ตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ  

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวิทยาลัย

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

นายปรีชา โพธิ์เกิด รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย การอนุมัติการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี ๑๕ ปี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
... See MoreSee Less

นายปรีชา โพธิ์เกิด รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย การอนุมัติการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรี ๑๕ ปี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์Image attachmentImage attachment+Image attachment

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ให้นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ที่จะไปฝึกงาน และฝึกประสบการณ์ ที่วิทยาลัยโพลีเทคนิคกวางสี และ สถาบันเทคโนโลยีและธุรกิจฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องสมุดมัลติมีเดีย วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
... See MoreSee Less

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ให้นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ที่จะไปฝึกงาน และฝึกประสบการณ์ ที่วิทยาลัยโพลีเทคนิคกวางสี และ สถาบันเทคโนโลยีและธุรกิจฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ห้องสมุดมัลติมีเดีย วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์Image attachmentImage attachment+Image attachment

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
เรื่อง เปิดซ่อมและแก้กิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา (รอบ ๓)
ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
... See MoreSee Less

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
เรื่อง เปิดซ่อมและแก้กิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา (รอบ ๓)
ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

🪧 แจ้งนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯขอเลื่อนประกาศผลการเรียนภาคเรียนฤดูร้อน รอบที่ 1-2 และผลการแก้กิจกรรม รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 (พร้อมกันรอบเดียว) ผ่านทางแอพพลิเคชั่นและเว็ปไซค์ของทางวิทยาลัยฯ🪧 แจ้งนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯขอเลื่อนประกาศผลการเรียนภาคเรียนฤดูร้อน รอบที่ 1-2 และผลการแก้กิจกรรม รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 (พร้อมกันรอบเดียว) ผ่านทางแอพพลิเคชั่นและเว็ปไซค์ของทางวิทยาลัยฯ
- เว็ปไซค์ RMS.
rms.nkstec.ac.th/index.php?p=login
- เว็ปไซค์ ศธ.02
std2018.vec.go.th/web/
- แอพพลิเคชั่น NKS.
play.google.com/store/apps/details
* นักศึกษาที่จะจบการศึกษาในภาคเรียนฤดูร้อน สามารถติดต่อขอรับ ใบ รบ. ได้ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม นะคะ (วันและเวลาทางงานทะเบียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ)
* ผลการแก้กิจกรรม รอบที่ 2 ประกาศผลผ่านศธ.02 แล้วนะคะ
* นักศึกษาท่านใดที่ต้องการทราบผลการเรียนเบื้องต้น สามารถติดต่อผ่านครูผู้สอนได้เลยค่ะ
* ให้นักศึกษาเช็คผลการเรียนที่ลงแก้ได้ในเทอม S/2566
* นักศึกษาเข้าตรวจสอบผลการเรียนด้วยนะคะ หากผลการเรียนผิดพลาดให้รีบดำเนินการติดต่อครูผู้สอนโดยด่วนค่ะ
... See MoreSee Less

🪧  แจ้งนักเรียน นักศึกษา  วิทยาลัยฯขอเลื่อนประกาศผลการเรียนภาคเรียนฤดูร้อน รอบที่ 1-2 และผลการแก้กิจกรรม รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 (พร้อมกันรอบเดียว)  ผ่านทางแอพพลิเคชั่นและเว็ปไซค์ของทางวิทยาลัยฯ

📢กำหนดการ ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมพุฒิสรรค์ ชั้น ๕ ช่างยนต์
ปวช. เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ปวส. เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
📄เอกสารที่ต้องเตรียมมา
สำเนาบัตรประชาชนของตนเอง และผู้ปกครอง อย่างละ ๑ ชุด
... See MoreSee Less

📢กำหนดการ ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗
วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมพุฒิสรรค์ ชั้น ๕ ช่างยนต์
ปวช. เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ปวส. เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
📄เอกสารที่ต้องเตรียมมา
สำเนาบัตรประชาชนของตนเอง และผู้ปกครอง อย่างละ ๑ ชุด

ขอประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
สามารถติดต่อขอรับเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา (รอบความรู้ความถนัด)
ระดับ ปวช. ติดต่อรับ ในวันที่ 18 เมษายน 2567
ระดับ ปวส. ติดต่อรับ ในวันที่ 19 เมษายน 2567
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ตึกสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
... See MoreSee Less

ขอประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 
สามารถติดต่อขอรับเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา (รอบความรู้ความถนัด)
ระดับ ปวช. ติดต่อรับ ในวันที่  18 เมษายน 2567
ระดับ ปวส. ติดต่อรับ ในวันที่ 19 เมษายน 2567
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ตึกสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
อ่านเพิ่มเติม >>

บริการออนไลน์
E-Service

Congratulation
รางวัลแห่งความสำเร็จ

Congratulation
บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

วีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

รายการวีดิทัศน์

3 Videos